6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

The Vertical Gıda Ürünleri ve Turizm Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

The Vertical Gıda Ürünleri ve Turizm Anonim Şirketi  olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel veri, KVKK’da yer alan tanımı itibariyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. Şirket olarak tarafımızca, internet sitesini ziyaretiniz esnasında işlenene veriler aşağıda yer almaktadır. Bunun yanında çerezler aracılığıyla birtakım veriler toplanmaktadır.

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, T.C.K.N.

İletişim Verisi

Telefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi

Finans Bilgisi

Kart numarası, geçerlilik tarihi, CVC

Bu verilerin yanı sıra çerezler ile de veri toplanması mümkündür. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Sitede çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir ;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla,

Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;  

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

The Vertical Gıda ürünleri ve Turizm Anonim Şirketi’ne ait olan www.theverticalproject.com adlı web sitesi üzerinde kullanılan çerezler ile alışveriş yapılması esnasında doldurulacak üyelik sözleşmesi ile, online destek hattından faydalanılması esnasında kişisel verilerin paylaşılması ve iletişim formunun doldurulmasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@theverticalproject.com e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya  Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:319-321C (Boyner Yanı) Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak KVKK madde 11’de belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu: The Vertical Gıda Ürünleri ve Turizm Anonim Şirketi  

Adres: Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:319-321C (Boyner Yanı) Kadıköy/İstanbul

Mersis No: 0843073741900001